Καρδιογραφοι

Καρδιογράφοι

Καρδιογράφοι σύγχρονης τεχνολογίας με προηγμένες δυνατότητες καταγραφής
για τον εξοπλισμό ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών, ιατρικών κέντρων, νοσοκομείων.